Registrering på ID06Detta gäller endast dig som tagit ditt intyg genom Basutbildarna och vill ha ditt intyg registrerat på ditt personliga ID06-kort.

Legitimering krävs om du vill ha ditt intyg registrerat på ditt ID06-kort.

Genom att gå vidare nedan kan du legitimera dig med BankID för Basutbildarna.

När du legitimerat dig får vi en notifiering och hanterar din registrering.

NOTERA: Du måste också ge samtycke att vi som utbildningsarrangör får registrera utbildningar på ditt ID06 i följande länk:
Ge samtycke hos ID06