Registrering på ID06Detta gäller endast dig som tagit ditt intyg genom Basutbildarna och vill ha ditt intyg registrerat på ditt personliga ID06-kort.

Legitimering krävs om du vill ha ditt intyg registrerat på ditt ID06-kort.

Genom att gå vidare nedan kan du legitimera dig med BankID för Basutbildarna. När du identifiera dig intygar du att det är du som genomfört kursen.

När du legitimerat dig får vi en notifiering och hanterar din registrering.

NOTERA: Du måste också ge samtycke att vi som utbildningsarrangör får registrera utbildningar på ditt ID06 i följande länk:
Ge samtycke hos ID06